Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 37862

Integracja sensoryczna

 

Prowadzone przeze mnie zajęcia terapeutyczne opierają się na indywidualnej pracy z dzieckiem od 1 do 3 razy w tygodniu.

Aby spełnić potrzeby podopiecznych i sprostać oczekiwaniom rodziców, terapia poprzedzona jest diagnozą procesów integracji sensorycznej, która to jest szczegółowo omówiona i przekazana w formie pisemnej.

Dla uzyskania lepszych efektów pracy, tworzone są programy ćwiczeń do realizacji w domu, które modyfikowane są w zależności od zmieniających się postępów terapeutycznych.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci od 6 miesiąca życia:

  • z nadmierną lub zbyt małą wrażliwością na bodźce dotykowe,  wzrokowe, słuchowe oraz ruch;
  • ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem aktywności ruchowej, z zaburzeniami napięcia mięśniowego, słabą koordynację ruchową;
  • z nadpobudliwością psychoruchową;
  • wycofujących się z kontaktów społecznych;
  • z opóźnionym rozwojem mowy;
  • z trudnościami w nauce, słabą koncentracją;
  • męczliwych;
  • mających trudności z czynnościami samoobsługowymi, planowaniem ruchu.

 

Przeznaczona jest również jako terapia wspomagająca dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, ADHD oraz innymi dysfunkcjami rozwojowymi.

 
Zajęcia odbywają się w sali wyposażonej w profesjonalny sprzęt do prowadzenia terapii integracji sensorycznej.