Wizyt:
Dzisiaj: 11Wszystkich: 23274

Kursy i szkolenia

·     Studia Podyplomowe: „Integracji Sensorycznej - metodyka diagnozy i terapii”. Warszawa 2018/2019r.

·     „Obronność sensoryczna” – kompleksowa metoda leczenia stworzona przezSE Patrycję i Julię Wilbargar – PSTIS Warszawa 6-8.06.2018 r., Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L (współautorka Protokołu) oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR.

·     Bilateralna Integracja – uzyskanie uprawnień w zakresu teorii, diagnozy
i prowadzenia treningu dziecka z problemami współpracy i koordynacji bilateralnej ciała, Węgrów 9-11.02.2018r., Katarzyna Rychetsky,
Martin Rychetsky, Tomasz Śliwowski

·     Ocena neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów oraz integracji
w ośrodkowym układzie nerwowym (o.u.n). Sposoby oddziaływań terapeutycznych w aspekcie terapii SI – PSTIS Warszawa 07.01. 2018r., Izabela Giletta

·     Neuroakustyczny Trening Muzgu SAS, Interaktywny Trening Słuchowy GoBrain, Warszawa 02-03.09.2017r., Steven Michaëlis, Aneta Pakieła

·     Dieta sensoryczna – optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, PSTIS Warszawa 2-3.06.2017r., Julia Wilbarger Ph.D., OTR/L oraz Tracy M. Stackhouse, MA, OTR.

·       Smyko – Multisensoryka – ukończenie szkolenia pierwszego stopnia, uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci, Warszawa 9-10.09. 2017r., Aleksandra Charęzińska

·     Treapia NeuroTaktylna – Lublin 29-30.12.2016r.,  Bernadetta Lis

·     Ms. Mary Kawar: „Astronaut Training, Vision Screening & Integrated Visual-Vestibular Treatment Strategies”, Warszawa 2015 „Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”

·     dr Teresa May-Benson: "Clinical Assessment of Sensory Integration Difficulties for Adults and Adolescents with Disabilities"  PSTIS Warszawa 2015 „Kliniczna ocena zaburzeń procesów sensorycznych u dorosłych i młodzieży z niepełnosprawnością”

·     Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym - Fundacja Okno Magdalena Okrzasa

·     Nadpobudliwość psychoruchowa a integracja sensoryczna – PSTIS Warszawa, Małgorzata Dębinska – Pruchniak

·     Zespół Aspargera – zrozumienie , diagnoza, terapia – PSTIS Warszawa, Centrum Terapii SOTIS

·     Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy – PSTIS Warszawa, Joanna Surowińska

·     Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) w kontekście terapii integracji sensorycznej –  PSTIS Warszawa, Renata Borowiecka

·     Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu metodą IMPULS SYSTEM w aspekcie integracji sensorycznej – PSTIS Warszawa, Bożena Odowska – Szlachcic, Dorota Bień

·     Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy
i terapii dziecka 0 -36 m. ż. - PSTIS Warszawa, Jolanta Kazanowa, Artur Kownacki

·     Prawidłowości i zaburzenia rozwoju sensomotorycznego dziecka – profilaktyka
i interwencja - PSTIS Warszawa, dr n. med. Jolanta Stępowska

·     Autorski progran łagodnej stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC – SKS – PSTIS Warszawa, Bożena Kierył

·     Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów integracja sensomotorycznej – PSTIS Warszawa, Małgorzata Kamienik – Wiśniewska

·     Zastosowanie integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego – PSTIS Warszawa,  Bożena Odowska – Szlachcic

·     Kontrola posturalna a możliwości funkcjonalne ręki dzieci w wieku szkolnym – PSTIS Warszawa, Elżbieta Fidelus, Magdalena Maciejewska

·     Udział i prowadzenie warsztatów w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Metodycznej Biała Podlaska „Aktywność Ruchowa Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” - Biała Podlaska

·     Udział w II Międzynarodowym Seminarium na temat Zaburzeń Spektrum Autyzmu – „Autyzm jest Uleczalny” - Warszawa

·     Elementy terapii integracji sensorycznej w oddziaływaniu rewalidacyjnym wobec wybranych grup niepełnosprawności - Lublin

·     Trudne zachowania u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi – Lublin

·     Metody behawioralno-poznawcze – Lublin