Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 37862

mgr Katarzyna Dzida

Kadra » mgr Katarzyna Dzida

 

Jestem absolwentką Psychologii i Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej, a także kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania oraz studiów podyplomowych z zakresu Logopedii. Ukończyłam także trzystopniowy kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, a także liczne szkolenia z zakresu terapii i edukacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi: m.in.  „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Terapia ręki” – szkolenie I i II stopnia, „AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się” – poziom podstawowy i poziom zaawansowany, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.

 

Swoje doświadczenia w pracy z dziećmi zdobywałam, pracując jako pedagog specjalny w klasie integracyjnej w szkole podstawowej, asystent i terapeuta dziecka z autyzmem w przedszkolu, oraz nauczyciel wychowawca w szkole specjalnej. Prowadziłam także indywidualne i grupowe zajęcia z dziećmi z autyzmem, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną  oraz z dziećmi doświadczającymi trudności w nauce w niepublicznym ośrodku terapeutycznym K2 Studio.

 

Obecnie pracuję jako nauczyciel wspomagający i psycholog w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi.

 

Interesują mnie zagadnienia, związane z nabywaniem umiejętności społecznych, dojrzałością szkolną oraz stosowaną analizą zachowania. Techniki zaczerpnięte z tej metody wykorzystuję w swojej pracy.

 

W Gabinecie Terapii Integracji Sensorycznej  „Żuczek” prowadzę terapię psychologiczno - pedagogiczną, logopedię, trening umiejętności społecznych oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej.